Istilah di Dalam Permainan Blackjack

Sebelum mamainkan Blackjack banyak sekali istilah yang perlu kalian ketahui. Dan mungkin hampir semua orang mengira kalian hanya memerlukan nilai 21 untuk memenangkan permainan. Namun tetapi kenyataanya tidak lah seperti itu. Ada banyak sekali istilah yang harus kalian ketahui sebelum bermain permainan ini.

Tidak usah berlama-lama dan mari kita bahas satu– persatu istilah yang ada dalam Blackjack :

Istilah di Dalam Permainan Blackjack

  • Event Money

Merupakan sebuah kemenangan yang kalian dapatkan sesuai taruhan yang kalian pasangkan. Apabila kalian mendapatkan nilai 21 secara kartu dalam pembagian awal maka kalian akan dapat langsung memenangkan permainan.

  • Bust

Kartu yang kalian peroleh melebihi nilai 21 poin dan kalian akan di nyatakan kalah tanpa perlu adanya penambahan kartu lagi.

  • Double

Kalian dapat melakukan penggandaan taruhan kalian dalam waktu bermain, ketika melakukan double kalian hanya dapat menyerahkan 1 kartu saja.

  • Hit / Stand

Kalian mengambil langkah untuk menambah kartu agar untuk bisa mendekati nilai kartu 21. Sedangkan untuk Stand kalian sudah cukup yakin dengan nilai yang kalian peroleh dan tidak akan menambah kartu lagi. Dalam keadaan Hit maupun Stand Dealer juga dapat melakukannya jika kartu yang berada di tangan dealer tidak melebihi nilai 17. Jika sudah 17 atau lebih dealer tidak akan menambahkan kartunya lagi.

  • Insurance / Asuransi

Insurance merupakan jaminan asuransi yang di berikan dealer kepada para pemain, jika kartu yang dimiliki dealer adalah As. Biaya jika kalian ingin melakukan insurance ini jika dealer mendapatkan nilai 21 maka kalian dapat memasang setengah dari taruhan yang di lakukan dan jika hasil akhir dealer tidak mendapatkan nilai 21 maka kalian akan kehilangan insurance.

  • Surrender

Jika kalian tidak PD terhadap dua kartu yang kalian miliki, kalian dapat memilih menyerah dan jumlah taruhan yang sudah dipasangkan akan di kembalikan setengahnya. Kalian tidak dapat melakukan surrender saat melebihi dua kartu dan hanya di awal saja.

  • Split

Keadaan yang dimana kalian memiliki dua kartu ditangan yang sama dapat di bagi menjadi 2 taruhan kepada kartu yang telah di bagi. ketika kartu di pecah menjadi dua bagian kalian dapat hit, stand, maupun menggandakan taruhan. Split ini tidak di wajibkan jika kalian memiliki kartu yang sama bisa saja kalian mainkan secara normal.

  • Twenty One

Posisi dimana kalian mendapat kan nilai 21 setelah kalian mendapat tiga kartu atau lebih dan memenangkan permainan jika bandar tidak memperoleh nilai 21.